Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Formand: Lars Thomsen

Næstformand: Lone Snede

Kasserer: Henrik Strarup

Sekretær: Jane Rasmussen

Menigt medlem: Lars-Jørn Østergaard

Suppleant: Ryan Jensen

28. oktober

Generalforsamling SMC

28. oktober

Fødselsdagsfest Fedtmulerne

4. november

X-mas fest Galten

17. november

Fællesspisning

16. december

Julefrokost SMC