Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Formand: Lars Thomsen

Næstformand: Lone Snede

Kasserer: Henrik Strarup

Sekretær: Jane Rasmussen

Menigt medlem: Lars-Jørn Østergaard

Suppleant: Ryan Jensen

18. januar

Fællesspisning i klubben

2. februar

Vinterfest Silkeborg MC Klub

8.-10. februar

Gudenåtræf

15. februar

Fællesspisning i klubben

10. marts

Kaffemøde Sherpherds

15. marts

Fællesspisning i klubben