Generel info

Klubhuset

 

Klubhuset tilhører Silkeborg Kommune, men er i 1976 stillet til Silkeborg MC’s rådighed. Vi har selv ansvaret for vedligholdelse af klubhus og omgivelser.

 

Kontingent og medlemskøb

 

Kontingentet er p.t. 100 kr./md.. Det opkræves på giro/PBS. Når du tager øl/sodavand o.s.v. i baren skal du enten betale kontant eller sætter streg på klublisten. Stregerne fra barlisten opkræves sammen med kontingentet.

 

Nøglen

 

Den udleverede nøgle passer til alle yderdørene. Nøglen er personlig og må ikke udleveres til andre uden for klubben. Ved udmeldelse af klubben skal den leveres tilbage til kassereren.

 

Værkstedet

 

Værkstedet og tilhørende værktøj kan benyttes af alle medlemmer. MEN man må ikke fjerne værktøjet fra værkstedet, og man skal huske at hænge værktøjet på plads, rydde op og låse efter sig.

 

Vinteropbevaring

 

Der er mulighed for at få opbevaret MC’en i værkstedet i vinterhalvåret. Det koster 150 kr. for hele perioden. Der er fra klubbens side ingen forsikring på din MC, så hvis den bliver stjålet eller beskadiget, er det for egen regning og risiko. Da der er begrænset plads i værkstedet, gælder "først til mølle"-princippet.

 

Aktivitetskalender

 

Aktivetetskalenderen ligger her på hjemmesiden og opdateres løbende. Hvis der er arrangementer, hvor tilmelding er nødvendig, ophænges en tilmeldingsliste på opslagstavlen i klubben.

 

Hyggeweekend og vintertræf

 

I forbindelse med de 2 træf vi afholder om året, er det vigtigt for os som klub, at alle yder deres bedste. Jo flere vi er til at deles om vagterne, jo lettere går det, og samtidig giver det et godt sammenhold i klubben, når alle deltager ved disse lejligheder.

 

Aktivitetsweekender

 

Når der skal laves noget i klubben, såsom vedligeholdelse o.s.v., arrangeres en aktivitetsweekend. Det gælder med dem som med træf, jo flere, jo bedre. Vi ved godt, det kan knibe med tiden til det hele, men lidt har også ret.

 

Rengøringshold

 

Der er 4 rengøringshold. Man er på hold en måned ad gangen, 3 gange om året. Holdet har ansvaret for rengøring af klubhus, gaveindkøb, madlavning til fællesspisning samt græsslåning.

 

Fællesspisning

 

Fællesspisning foregår som regel hver den 1. fredag i måneden fra november til april, hvor vi skiftes til at lave mad. Der er tilmelding i klubben, og det koster 25 kr. pr. person at deltage. Man er meget velkommen til at tage familien med. I stedet for fællesspisning arrangeres der nogle gange bowling, vinsmagning eller lignende.

18. januar

Fællesspisning i klubben

2. februar

Vinterfest Silkeborg MC Klub

8.-10. februar

Gudenåtræf

15. februar

Fællesspisning i klubben

10. marts

Kaffemøde Sherpherds

15. marts

Fællesspisning i klubben