Bestyrelsen

2020

17. januar

Fællesspisning i klubben

1. februar

Vinterfest Silkeborg MC Klub

14. februar

Fællesspisning i klubben

13. marts

Fællesspisning i klubben

Bestyrelsen


Formand: Lars Thomsen

Næstformand: Lone Snede

Kasserer: Henrik Strarup

Sekretær: Jane Rasmussen

Menigt medlem: Lars-Jørn Østergaard

Suppleant: Ryan Jensen