Aktiviteter

AKTIVITETER

KALENDER

2021

20. juni

Kaffemøde Fedtmulerne

3. august

Kaffemøde Højbjerg

1. september

Kaffemøde Snøvserne

30. september

Kaffemøde Hammel

8.-10. oktober

SMC efterårsfællestur
(kontaktperson Ernst)

17. oktober

Kaffemøde Shepherds

30. oktober

Generalforsamling SMC

14. november

Kaffemøde YCÅ