Bestyrelsen

FORMAND

Murer

NÆSTFORMAND

Lone Snede

KASSERER

Henrik Strarup

SEKRETÆR

Jane S. Rasmussen

MENIGT MEDLEM

Lars-Jørn Østergaard

SUPPLEANT

Ryan Jensen